Thursday, October 30, 2014

Manual Patch Guide

Eto ang mga sumusunod na hakbang kung paano mag install ng Manual Patch sa RAN Online:
Step 1: I-Run ang Ran Online Manual Patch Downloader.

Step 2: Ilagay ang directory path kung saan nais I-save ang Manual Patch Installer. Minumungkahi naming na I-save ang Manual Patch Installer sa inyong computer desktop para mas madali itong hanapin. Tapos I-click ang NEXT.

Step 3: Hintayin matapos ma I-download and Manual Patch Installer sa inyong computer. I-click ang OPEN pag matagumpay na naidownload ito sa inyong computer.

Step 4: Ilagay ang hinihinging password. Tapos i click ang OK.

Step 5: Kung matagumpay at tama ang password na nailagay. I click ang NEXT.

Step 6: Pagkatapos sumangayon at basahin ang EULA, I-click ang ‘I accept the terms in the License Agreement’. Tapos I-click ang NEXT.

Step 7: Kung nasa default location naka install yung RAN Online tulad ng nakalagay sa image sa baba, I-click lang ang NEXT.

Step 8: Ngunit kapag hindi naka install sa default location ang RAN Online Client sa inyong computer, hanapin ang tamang directory kung saan ito naka install sa pamamagitan ng pag click ng Browse button sa Image 1 tas pindutin ang drop down button sa Image 2. I click ang OK pag nahanap ang tamang directory at saka I-click NEXT.

  • Tip: Kung hindi sigurado kung saan naka install ang RAN Online Client sa inyong computer, sundin lang ang sumusunod na paraan para malaman kung saan ito naka install…
  • Hanapin ang Ran Online Shortcut Icon sa inyong desktop, I-Right-click ang mouse at piliin ang Properties sa menu

  • Hanapin ang Target at doon nakalagay kung saan directory path naka install ang inyong RAN Online.

Step 9: I click ang Install. Hintayin lang matapos mainstall ang Manual Patch sa inyong computer at saka I-click ang Finish.

Or
Go to my Blog Get the Updated. Ran Online Manual Patches

No comments:

Post a Comment